Festival Setkání NA PRKNECH 2014 – Workshop, David Janošek

Neděle 8. června v 10:30

Workshop – nutná registrace, počet míst omezen!

David Janošek, Práce s marionetou a předmětem

David Janošek, narodil se v Brně, vystudoval Střední školu umění a designu, obor Design nábytku a interiéru, kde odmaturoval se scénografií k představení Rusalka. Následně vystudoval Vyšší odbornou školu restaurátorskou, obor Restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby. V současnosti je studentem třetího ročníku Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, oboru činoherní herectví v ateliéru Oxany Smilkové, kde se chystá vstoupit do čtvrtého, absolventského ročníku. Už od mala aktivně tančil, všemožně se divadelně projevoval a již od základní školy se věnoval loutkovému divadlu a právě to jej přivedlo k veškerým jeho studiím. Loutky začal vyrábět ve svých 13 letech, nejprve z keramiky, později, s přibývajícími zkušenostmi i ze dřeva. Ač si vyzkoušel práci se všemi typy loutek, nejvíce se ve své tvorbě zaměřuje na marionety (loutky vedené shora), zabývá se jejich výrobou, technologií, hraním, prací s hlasem, pohybem s loutkou na jevišti a celkovým hereckým projevem s loutkou i bez ní, stejně tak jako prací s maskou. Všechny tyto postupy souběžně aktivně realizuje i ve svém uměleckém činoherním projevu.

 Náplň workshopu:

Jelikož práce s loutkou pomáhá herci i při práci s rekvizitou, s předmětem na jevišti, s vnímáním diváka skrz objekt, přivádí herce k většímu zapojení fantazie a k celkovému obraznému vyjádření sebe sama v divadelním prostoru, pokusíme se loutku nejen vodit, ale i oživit neživé předměty na jevišti a vdechnout jim nový život, pokusíme se probudit svou fantazii a posunout se dál ve vnímání neživých předmětů na jevišti a objevit jejich skryté možnosti, jakožto našich hereckých partnerů.

482634_3840652629706_1015984362_n

10246697_10201271851113201_4233722774816761246_n

Komentáře

Posted in Nezařazené